Auto Financing


Auto Financing atau Hire Purchase

Auto Financing atau Hire Purchase atau Pinjaman Sewa Beli atau Pinjaman Kereta akan diuruskan oleh saya, apabila anda menempah kereta Proton dengan saya.

Margin pinjaman kebiasaanya ialah 90% dari Harga Atas Jalan (On The Road), walau bagaimana pun untuk kes kes tertentu, contohnya kakitangan kerajaan yang ingin memohon pinjaman penuh, saya akan cuba aturkan pinjaman BUKAN Hire Purchase, tertakluk kepada kelayakan anda dan kelulusan bank.

Sebelum saya meneruskan urusan pinjaman anda, saya akan membuat PENGIRAAN ANGGARAN kepada anda. Jika anda bersetuju dengan pengiraan itu, barulah saya akan meneruskan proses pinjaman. 

Apabila pinjaman diluluskan, PENGIRAAN SEBENAR akan di keluarkan semula kepada anda. Dan jika anda bersetuju dengan syarat syarat kelulusan bank, barulah anda meneruskan proses menandatangani Perjanjian Sewa Beli atau Perjanjian Pinjaman. 

Berikut adalah dokumen yang perlu disediakan oleh pembeli:

 • Salinan Kad Pengenalan.
 • Salinan Lesen Memandu.
 • Penyata Gaji Selama 3 Bulan. (Kakitangan Kerajaan)
 • Penyata Gaji Selama 6 Bulan. (Kakitangan Swasta)
 • Penyata KWSP. (Kakitangan Swasta)
 • Penyata Bank Kemasukan Gaji Selama 3 atau 6 Bulan.
 • Lain Lain Dokumen Sokongan Jika Perlu.

Dokumen yang perlu disediakan oleh penjamin (jika perlu):

 • Salinan Kad Pengenalan.
 • Salinan Lesen Memandu. (Jika Pembeli Tiada Lesen)
 • Penyata Gaji Selama 3 Bulan. (Kakitangan Kerajaan)
 • Penyata Gaji Selama 6 Bulan. (Kakitangan Swasta)
 • Penyata KWSP. (Kakitangan Swasta)
 • Penyata Bank Kemasukan Gaji Selama 3 atau 6 Bulan.
 • Lain Lain Dokumen Sokongan Jika Perlu.

Syarat minimum untuk pinjaman kereta ialah berpendapatan sekurang kurangnya RM2000 sebulan. Jika anda mempunyai pendapatan kurang dari RM2000, anda perlu menyediakan penjamin yang terdiri dari Ibubapa atau pasangan anda.

Dalam urusan pembelian kereta dan juga urusan pinjaman kereta ini, ada bermacam macam situasi dan kemusykilan yang mungkin tak dapat dijawab melalui website ini. Tuan / Puan boleh juga menghubungi saya melalui Whatsapp, Nazri 011-2963 5359 atau click disini.

Whatsapp Nazri